Members of General Body - IIE Pune

Members of General Body

INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION

Life Members of the Institute    

(List updated on 12 December, 2022)

Sr. No.

Name of the Life Member

Sr. No.

Name of the Life Member

Sr. No.

Name of the Life Member

1

Dr. Aruna Giri

2

Prof. J. Veeraraghavan

3

Dr. P.R. Panchmukhi

4

Dr. Karan Singh

5

Dr. Yogesh Atal

6

Dr. D.P. Pattanayak

7

Prof. Karuna Chanana

8

Smt. Vimala Veeraraghvan

9

Dr. Ram Takwale

10

Shri. Girish Gandhi

11

Dr. V.Z. Sali

12

Dr. Razia Patel

13

Shri. Shrikant Savangikar

14

Shri. Mukund Mahajan

15

Dr. Suresh Kakade

16

Dr. W. R. Waghmare

17

Shri. Pramod Kale

18

Dr. M.L. Ogalapurkar

19

Dr. Vinayak Narayan Shukla

20

Prof. Brijendra kumar Giri

21

Prof. D.A. Desai

22

Smt. Vasudha Kotwal

23

Shri. Jayram Desai

24

Dr. Ambika Jain

25

Shri. Girish Kotwal

26

Shri. Sanjeev Ogale

27

Shri. Anandrao Nevase

28

Shri. Sharad Pawar

29

Smt. Jyoti Gaikwad

30

Shri. Narayan Desai

31

Shri. Bajarang Desai

32

Shri. Sharad Behar

33

Shri. Suhas N. Desai

34

Shri. Shubhanan Giri

35

Smt. Sucheta Korgaonkar

36

Shri. Pravin Mahajan

37

Prin. Pratap Borade

38

Dr. Jayasing Kalake

39

Shri. Manohar R. Desai

40

Shri. Deepak Salunkhe

41

Dr. Udaykumar Shinde

42

Dr. Prakash Salavi

43

Shri. Suresh  Deshpande

44

Shri. Vijaykumar Gholpe

45

Shri. Shivaji Hodge

46

Dr. Shivshankar Upase

47

Shri. Angaj P.B.

48

Shri. Rajaram Patil

49

Shri. Madhav Patil

50

Shri. Amit Kalake

51

Smt. Bharati Kalake

52

Shri. Suhas Alatekar

53

Smt. Anand Urmila

54

Smt. Madhavi Kalake

55

Shri. Satej Patil

56

Shri. Sanjay Patil

57

Dr. Denzil Saldanha

58

Shri. M.G. Marathe

59

Dr. Gautam Sen

60

Shri. N.S. Nikam

61

Smt. Sulabha Deuskar

62

Prin. V.K. Wagh

63

Prof. Tej Nivalikar

64

Smt. Shefali Pandya

65

Dr. Arun Adsool

66

Dr. Ramesh Awasthi

67

Shri. Ravindra Bande

68

Dr. Sharad Javadekar

69

Dr. B.D. Pawar

70

Dr. Suhas Palshikar

71

Dr. Sadanand More

72

Smt. Dhanvanti Hardikar

73

Smt. Vinaya Malati Hari

74

Dr. Raosaheb Kasbe

75

Prof. R.S. Deshpande

76

Dr. Dilip Nachane

77

Dr. Sunilkumar Lawate

78

Dr. Vilas Adhav

79

Dr. V.N. Magare

80

Dr. Jagan Karade

81

Smt. Pallavi Kogaonkar

82

Shri. Ashish Korgaonkar

83

Dr. Bhalchandra Mungekar

84

Dr. Manoj Mate

85

Dr. Sanjay Bhosale

86

Dr. Vivek Sawant

87

Dr Jadhav Indrajit 

88

Dr. P.N. Gaikwad

89

Dr. Prakash Patil

90

Dr. Sharmishtha Matkar

91

Dr. S.M. Raja Dixit

92

Dr. Sunil Mangle

93

Dr. Vilas Patil

94

Shri. Amol Patil

95

Prof. Arjun Kumbhar

96

Prof. Ravindra Kumbhar

97

Dr. Deepak Vede

98

Dr. K.C. Mohite

99

Dr. Sanjay Chakne

100

Dr. Laxman Shitole

101

Dr. Padmakar Prabhune

102

Shri. Chandrakant Dhapte

103

Dr. Gagangras Jyoti 

104

Dr. Manohar Jadhav

105

Dr. C. N. Rawal

INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION Life Members of the Institute    
(List updated on 12 December, 2022)