INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION

Life Members of the Institute

Sr.No. Name of the Life Member Sr.No. Name of the Life Member Sr.No. Name of the Life Member
1 Dr. A.D. Adsool   2 Dr. Kalake Jayasing Nanasaheb 3 Prin. Nandkumar S. Nikam
4 Shri. Alatekar Suhas Avinash 5 Dr. S.M. Raja Dixit   6 Prin. P.N. Gaikwad
7 Prin. Sharmishtha Matkar 8 Dr. Prakash D. Patil   9 Shri. Prakash Bhousaheb Salavi
10 Prin. Pratap Borade 11 Dr. Karan Singh 12 Dr. P.R. Panchamukhi
13 Shri Sharadrao Govind Pawar 14 Dr. S.R. Gowariker 15 Shri. Satej Dyandeo Patil
16 Smt. Leela Samant 17 Prof. Karuna Chanana 18 Shri. Sharad Behar
19 Prof. K.P. Sonawane 20 Dr. Aruna Giri 21 Dr. Ram Takwale
22 Shri. Pramod Kale 23 Dr. B.D. Pawar 24 Prof. Sadanand More
25 Shri. Gholape Vijaykumar Ganpatrao 26 Prof. R.S. Deshpande   27 Smt. Sucheta Anil Korgaonkar
28 Shri. Suresh Raghunath Deshpande 29 Shri. Sanjay Dyandeo Patil   30 Shri Anil Prabhakar Korgaonkar
31 Shri. Hodage Shivaji Mahadev 32 Smt. Anand Urmila Shivaji   33 Shri. Suhas Narayan Desai
34 Shri. Shinde Udaykumar Ramchandra 35 Shri. Angaj Pandurang Baburao 36 Shri Girish. D. Gandhi
37 Shri. Bajarang Desai 38 Dr. Patil Rajaram Baburao 38 Shri. Jayram Desai
40 Dr. Mukund  S.  Mahajan 41 Shri Vinayak Narayan Shukla 42 Prof. D.A. Desai
43 Mrs. Razia Abdul Rahim  Patel 44 Shri. Salunke Dipak Pandurang 45 Shri. Girish V. Kotwal
46 Shri. Desai Manohar Ramchandra 47 Shri. Narayan Desai   48 Shri. Anandrao G. Nevase
49 Shri Mukund Laxman Ogalapurkar 50 Dr. M.G. Mali   51 Dr. Y.R. Waghmare
52 Shri Shrikant A Savangikar 53 Dr. Shefali Pandya   54 Shri. Sanjeev D. Ogale  
55 Dr. V.Z. Sali   56 Smt. Shubhada Murlidhar Karnik 57 Prof.  Gautam Sen  
58 Shri. M.G. Marathe 59 Dr. S.R. Kakade 60 Shri. Pravin Mahajan
61 Prof. Suhas Palshikar 62 Smt. Vasudha Kotwal 63 Shri. Ramesh C. Awasthi
64 Dr. Vasant K. Wagh 65 Smt. Jyoti Gaikwad 66 Dr.Bhalchandra Mungekar
67 Dr. Sharad J. Javadekar 68 Dr. Ambika Jain 69 Shri. Ashish Korgaonkar
70 Smt. Dhanwanti Hardikar 71 Smt. Vinaya Malati Hari 72 Prof. Dr. Vilas Adhav
73 Shri. Madhav Hanamant Patil 74 Dr. Sulbha Deuskar   75 Prin. Arjun D. Kumbhar  
76 Shri. Kalake Amit Jayasing 77 Prof. Tej P. Nivalikar   78 Prof. R.M. Dharkar  
79 Prof. Manoj Mate 80 Shri. Shubhanan B. Giri 81 Prof. Denzil Saldanh
82 Prof. Brijendra Kumar Giri 83 Shri. Ravindra R. Bande   84 Smt. Pallavi Korgaonkar  
85 Dr. Sunil Kumar Lawate 86 Smt. Kalake Harshada Amit 87 Dr. Vivek Sawant
88 Dr. Nagnath Kotapalle 89 Dr. Dilip M. Nachane 90 Dr. Sanjaykumar S. Bhosale
91 Prin. Dr. V. N. Magare   92 Dr. K.C. Mohite 93 Shri. Dhapte Chandrakant Sahebrao
94 Prof. Sunil S. Mangale   95 Dr. Sanjay D. Chakane   96 Dr. Laxman Kisanrao Shitole
97 Prof. Jagan Karade 98 Dr. Jyoti Suhas Gagangras 99 Dr. Indrajit Jadhav
100 Dr. Chadrakant N. Rawal 101 Dr. Deepak S. Vede 102 Dr. Manohar J. Jadhav
103 Mr. Ravindra B. Kumbhar   104 Dr. Prabhune Padmakar Pralhad 105 Shri. Amol P. Patil  
106 Dr. Vilas H. Patil   107 Indian Council of Social Science Research (Representative) 108 Member Secretary Indian Council of Social Science Research (Representative)
109 Director Directorate of Higher Education Govt. of Maharashtra (Representative)