Ongoing Students - IIE Pune

Note: Below table should be open by clicking the above tab of Ongoing Students  List of On-going Doctoral Students & Fellows

Sr. No.

Name of the Student

Name of the Guide

Research Topic

1

Anita Singh

Dr. Vikas Mane

A Study of Social Learning and Development in Traditional and digital Learning Process of Secondary Level in Mumbai

2

 Manisha Namdeo Dhone

Dr. Santosh Sabale

विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या  समावेशित शिक्षणातील संस्थात्मक व शैक्षिणिक आव्हानांचा अभ्यास

3

 Sonal  Arunrao Wadhal

Dr. Santosh Sabale

पुणे शहरातील सफाई कामगारांच्या कुटुंबातील तीन पिढ्यामधील शिक्षणाची गतिशीलता : एक चिकित्सक अभ्यास

4

 Sangita Ambadas Kshirsagar

Dr. Santosh Sabale

बालरक्षक चळवळीचे शैक्षणिक व सामाजिकदुर्ष्टया मागास विद्यार्थ्यावरील परिणाम : एकव्यष्टी अध्ययन

5

Prasanna Rajesh Alone

Dr. Santosh Sabale

“Impact of Socio-emotional Learning Program on Capacity Building of Socially Marginalized Adolescent Students”.

6

Shivdas Munde

Prof. Murzban Jal

ज्ञानेश्वरीतील ज्ञान,कौशल्य आणि शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम यांच्यातील तुलानात्म्क अभ्यास 

7

Samina Pathan

Murzban Jal

लिंग,धर्म आणि शिक्षण: शैक्षिणिक समानता आणि धार्मिक प्रथा या बाबतीत समकालीन मुस्लीम स्त्रीयांचे विचार

8

Shrinivas Bhise, (ICSSR Fellow)

Co-Guide Prof.Murzban Jal

संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम यांची भक्ती संकल्पना: एक तुलनात्मक अभ्यास

9

Sukeshini More

Dr.Vikas Mane

आरोग्यविषयक जाणीव जागृती कार्यक्रमाचे विकसन व त्याच्या  परिणामकारकतेचा अभ्यास

10

Pradyanand Jondhle (ICSSR Fellow)

Prof. Manoj Kar

(Co-Guide)

Assessment of Growth and Nutritional status of the Andh Tribal Children of Nanded district in Maharashtra

11

Supriya Payare

Dr. Jyoti Bawane

अशैक्षणिक कामांचा प्राथमिक शिक्षकांची कार्यानिती व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहभाग यांतील सह्संबंधांचा चिकित्सक अभ्यास

12

Mr. Anvit Phatak

Dr. Vikas Mane

Education of Tinkering Labs in Schools: A Comparative Study

13

Daphal Suhas

Dr. Vikas Mane

भूगोल विषयाच्या अध्ययनासाठी बहुविध माध्यमावर आधारित कार्यक्रमांची निर्मिती व त्याच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास

14

Tare Seema

Dr. Razia Patel

“A Critical Study of the Status of School Libraries in Pune City”

15

Pinjari Chirakhoddin Vajiroddin

Dr. Razia Patel

महाराष्ट्रातील भौगोलिक क्षेत्रनिहाय मुस्लीम अल्पसंख्यांक समुदायातील व्यावसायिक व शैक्षणिक समस्यांचा शोध व उपाय-योजना 

16

Rahul Paithankar

Dr. Jyoti Bawane

सामाजिक चळवळीतून निर्माण झालेल्या जीवनशाळा : व्यष्टी अभयास

17

Virendra Bawaskar

Dr. Manoj Kar

“Study on Accessibility and Impact of Assistive Technology’ in Teaching – Learning Process of Visually Impaired Students in Secondary Schools in Maharashtra”

18

Anish K.J.

Dr. Jyoti Bawane

“A Study of Christian Missionary Schools in the Context of Critical Pedagogy”.

19

Vinoth Balasubramanian

Dr. Jyoti Bawane

“Comparison of Leadership Practices Between Private and government Secondary Schools”

20

Priyanka Dubey

Dr. Jyoti Bawane

“On Digital Education : Mass Education Versus Ideological Hegemony”.

21

Manju Saxena

Dr. Jyoti Bawane

“On the Idea of the Educational Revolution: A study of the Humanistic Approach of Education with Reference to Paulo Freire and J.P. Naik”.